דועיתו תימדת ,םוסרפל ריוא םוליצ

בשבילך     נוריד את השמים !